SPK Verusa'ya dur dedi

Verusa Holding şirketlerinden Enda Enerji Holding'in ortak sayısının 500'ü aştığını tespit eden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK )Verusa Holding'i mahkemeye verdi. Verusa Holding'te mahkemeye itiraz etti

SPK Verusa'ya dur dedi

EKONOMİMANSET.COM

Verusa Holding'in Kamuoyu Aydnlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklama ise şöyle: 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında, Enda Enerji Holding A.Ş.'nin ortak sayısının 500'ü aştığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Enda'nın payları halka arz olunmuş sayılan şirket statüsüne geçtiğine karar verildiği ifade edilerek, Enda'nın 30 gün içerisinde Pay Tebliği'nin 12 numaralı ekinde yer alan bilgileri içeren bir beyannameyi halka açık ortaklık statüsüne kavuştuğunun Kurulca onaylanması amacıyla vermesi ve esas sözleşmesini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarılarını hazırlayarak Kurula başvuruda bulunması talep edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.03.2021 tarih ve 14/427 sayılı toplantısında alınan söz konusu karara karşı, bizim grup şirketleri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerinin kararı uyarınca Enda Enerji Holding A.Ş. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 2021/676 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açılmıştır. Söz konusu dava dosyasından elde edilen bilgilere göre:

Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.04.2021 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulması talebi reddedilmiştir.

Bu karara karşı yapılan itiraz da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 02.06.2021 tarihli kararı ile reddedilmiştir.

Daha sonra Enda Enerji Holding A.Ş. tarafından 14.07.2021 tarihinde uyuşmazlığı etkileyebilecek gelişmelerin varlığından bahisle ikinci defa yürütmenin durdurulması talep edilmiş, bu talepte Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 04.08.2021 tarihli kararı ile ikinci defa reddedilmiştir.

Bu karara karşı yapılan itiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi'nin 08.09.2021 tarihli kararı ile itirazın kabulüne karar verilmiş ve yeniden bir karar verilmek üzere dosya Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne gönderilmiş ve söz konusu karar üzerine Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.09.2021 tarihli kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiş olup, dava süreci devam etmektedir.

Öte yandan şirketimiz Verusa Holding A.Ş. ve iştirakimiz Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesi'nde görülmekte olan söz konusu davaya, davalı SPK yanında müdahale talebinde bulunulmuş ve Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.09.2021 tarihli kararı ile müdahale taleplerimizin kabulüne karar verilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.09.2021 tarihli kararı yürütmenin durdurulmasına kararına karşı müdahil sıfatıyla şirketimiz tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz edilmiştir.

Son durum itibariyle, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin 29.09.2021 tarihli kararı yürütmenin durdurulmasına kararına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın incelemesi devam etmekte olup, öte yandan davanın esastan görüşülmesine halen devam edilmektedir.