user
Uzertaş Boya’ya emir paketi tedbiri

Sıradaki içerik:

Uzertaş Boya’ya emir paketi tedbiri

e
sv

Şeker GYO, Karaköy’deki iş yerini satıyor

25 Kasım 2022 09:44
Şeker GYO, Beyoğlu'nda bulunan gayrimenkuldeki payını 42 milyon TL bedelle satmaya karar verdi

Şeker GYO, Beyoğlu’nda Karaköy’de merkezi konumda bulunan bulunan gayrimenkuldeki payını 42 milyon TL bedelle satmaya karar verdi.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi:

“11.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’imizin İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Hacımimi Mahallesi, 127 Ada, 33 Parsel’de tanımlı (12 Adet Bağımsız Bölüm) gayrimenkullerin tümünün satın alınmasına yönelik tekliflerin; sahip olunan arsa payındaki %9.138’lık oran nedeniyle proje geliştirilmesinin efektif görülmemesi ve söz konusu gayrimenkullün bulunduğu bölgedeki gayrimenkul değerlerindeki artışlarda dikkate alınarak değerlendirilmesine ve sürece ilişkin içsel bilginin, sürecin gizli ve değerlendirmeye tabi bir süreç olması, yapılacak çalışmalar sonucunda potansiyel alıcılar tarafından bir teklifte bulunma/bulunmama, bulunulması durumunda kabul edilmeme gibi farklı sonuçların göz önünde tutularak yatırımcıların yanıltılmasına yol açmamak adına bu bilginin yalnızca Şirketimiz içsel bilgilerine erişenler listesindeki kişilerden konuyla ilgili kişiler arasında kalmak üzere gizli tutulmasını sağlamak kaydıyla SPK Özel Durumlar Tebliği’nin (II-15.1) 6.Maddesi çerçevesinde kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.

Şirketimizin 24.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, söz konusu gayrimenkullerin arsa payının %89’una sahip Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ne tüm tapu masrafı ve KDV alıcıya ait olmak ve defaten ödenmek suretiyle 42.000.000 TL bedel ile satılmasına karar verilmiştir.

Şirketimiz gayrimenkul satışının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 4/1-c, 6/2 ve 6/1-a hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, yapılan satış işleminin Tebliğ’de düzenlenen sınırların altında kaldığı belirlenmiştir.”

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli