Getir, Şok'tan hisse alıyor

Şok Marketler'den KAP'a yapılan açıklamaya göre Getir, Şok Marketler'in azınlık paylarını satın almak için niyet mektubu imzaladı.

Getir, Şok'tan hisse alıyor
Türkiye'de gıda perakendecileri arasında hisse satışı yaşanıyor. Yıldız Holding'in sahibi olduğu Şok Marketler'in azınlık paylarını Getir Perakende alacak.

Konuya ilişkin olarak Getir ile Şok arasında niyet mektubu imzalandı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.
 
Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde;
 
Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır.