Dev fonlar borç verme işlemi yapacak

İşsizlik Sigortası Fonu, TMSF ve DASK, organize para piyasalarına TL cinsi borç verme işlemini yapabilecek.

Dev fonlar borç verme işlemi yapacak

İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu(TMSF) ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu(DASK) organize para piyasalarına Türk Lirası cinsi borç verme işlemini yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığının "Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçlar listesinden "organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemleri" çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ise yönetmelikte belirtilen araçların yanı sıra organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemlerini yurt içinde yerleşik tüm bankalar ile aracı kurumlar aracılığıyla yapabilecek

Yönetmeliğin hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.